Повече от деня

Горското в готовност за пожароопасния сезон

Всички стопанства на територията на СИДП имат готовност да се справят с евентуални запалвания в държавните горски територии. Това е заключението на експерти от РДГ-Шумен

Шумен Отблизо