Анкетьори наблюдават бюджета на 90 домакинства от област Шумен

Анкетьори наблюдават бюджета на 90 домакинства от област Шумен

Сподели с приятели!

От началото на април 2019 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. Това е най-старото извадково статистическо наблюдение в България. От началото му, поставено през 1925 г. досега, то е основен източник на получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната.

Въз основа на информацията от изследването се разработват политики на държавата в области като пенсионното осигуряване и социалното подпомагане, както и мерки за подобряване на жизнения стандарт на населението. Подобни изследвания се извършват в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2019 година. В него ще вземат участие 90 домакинства от област Шумен, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 30 домакинства. В периода април – юни 2019 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В област Шумен изследването ще се проведе в 9 населени места – 4 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Върбица) и 5 села (Новосел, Бяла река, Тимарево, Вълнари и Върбяне).

Наблюдението се осъществява от анкетьори-статистици, служители на Статистика – Шумен, които при посещението си в домакинствата се легитимират със служебна карта и представят писмо от председателя на НСИ. Анкетьорите са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.

Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg.

shumenotblizo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *