Безплатни кардиологични прегледи в село Никола Козлево

Сподели с приятели!

Безплатни кардиологични прегледи за хора с прекъснати здравноосигурителни права ще се проведат в община Никола Козлево.
Те ще се проведат на 25 септември от 13:00 часа до 16:00 часа в село Никола Козлево, в сградата Общинска администрация.

Желаещите да си направят безплатен преглед трябва да се свържат с кмета на населеното си място или да направят заявка по телефон 05328 20 02. Ако записаните от дадено населено място са над 10, ще им бъде осигурен безплатен транспорт.

Безплатни кардиологични прегледи са в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0036 „Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа интеграция и образование“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и стартирането на Дейност № 2 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги“, финансирана по Договор № BG05M9OP001-2.018-0036-C01 от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template