България дава 20 000 щатски долара  в подкрепа на УНИЦЕФ

България дава 20 000 щатски долара в подкрепа на УНИЦЕФ

Министерският съвет реши България да предостави доброволна вноска в размер на 20 000 щатски долара в основния бюджет на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) за 2018 г. в подкрепа на дейността му.
Годишният бюджет на УНИЦЕФ се формира единствено и само от т. нар. „доброволни вноски“ от страна на правителствата и частния сектор. Вноската на България е израз на съпричастност и подкрепа за дейностите на Фонда, чието представителство у нас активно насърчава и подкрепя страната ни по отношение на редица национални политики и програми, свързани с правата и благоденствието на децата.
Приоритетите на България не само в национален, но и в международен план в областта на правата на човека са за по-тясно ангажиране с въпросите на правата на децата. Закрилата и насърчаването на правата на детето бе и сред основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС.