Бюрото по труда с важна информация за работодателите

Бюрото по труда с важна информация за работодателите

Дирекциите на Бюрата по труда в Шумен, Велики Преслав, Нови пазар и Каолиново уведомяват работодателите, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта. Шуменската дирекцията разполага с 12 014 лв. и вече провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни. Дирекция Бюро по труда Велики Преслав също е уведомила работодателите от общините Велики Преслав, Смядово и Върбица, че разполага с 5 671 лв. финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост. Дирекция Бюро по труда Нови пазар може да сключи с работодатели от Нови пазар, Каспичан и Никола Козлево договори за 4 100 лв. за насърчаване и наемане на безработни лица за обучение чрез работа. 6 546 лв. са финансовите средства за насърчаване на заетостта, с които Бюрото по труда в Каолиново разполага за сключване на договори по Закона за насърчаване на заетостта. Работодателите от общините могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи до изчерпване на наличния финансов ресурс, а допълнителна и конкретна информация могат да получат в съответните дирекции на Бюрата по труда в областта.

shumenotblizo.blogspot.com