ВиК дължи още 160 хиляди лева за водовземане

ВиК дължи още 160 хиляди лева за водовземане

Сподели с приятели!

Административният съд Шумен отхвърли като неоснователно оспорването на Акт за установяване на публично държавно вземане на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна, с който органът е установил, че „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД дължи сума в размер на 160 476,08 лева, явяваща се непогасен остатък от такса за правото на водовземане от повърхностни води от язовир „Тича“, за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г.

В мотивите си съдът е приел, че общото количество отнет воден обем от „ВиК – Шумен“ ООД за 2016г. е определен съобразно нормативните изисквания в тази насока, с измервателни устройства, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, а дължимата от дружеството годишна такса е правилно изчислена в размер на 506 496,88 лева.

Установено е и частично погасяване на задължението, поради което съдебният състав е счел, че към датата на издаване на оспорения акт дължимият остатък от таксата за 2016г. е в размер на 160 476,08 лева. По тези съображения решаващият състав на Административен съд Шумен е приел атакувания административен акт за правилен и законосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *