Грипната ваканция приключи

Грипната ваканция приключи

От утре децата тръгват на училище. От РЗИ нямат основания за удължаване грипната ваканция. Според ежедневното наблюдение на заразната заболеваемост е налице тенденция на задържане на нивото на заболелите от грип и ОРЗ.
 Припомняме, чеот 15.01.2019 г. бе обявена грипна епидемия на територията на областта с произтичащите от това профилактични и противоепидемични мерки, които продължават.