Енергото обнови мрежата си в областта с над 2 милиона лева

Енергото обнови мрежата си в областта с над 2 милиона лева

Електроразпределение Север реализира инвестиционни проекти за обновяване на съоръженията от електроразпределителната мрежа в област Шумен на стойност близо 2,3 милиона лева. Те са част от инвестиционната програма на дружеството за 2018 година и целят да осигурят устойчиво електрозахранване на домакинствата и бизнеса, както и развитие на електроенергийната инфраструктура в областта.

От началото на годината електроразпределителната компания вложи 1,2 милиона лева в обновяване и изнасяне на електромерни табла и монтиране на нови средства за търговско измерване, 922 хиляди лева в оптимизация на мрежата и присъединяване на нови потребители, 134 хиляди лева в закупуване на специализирано оборудване и средства за превенция и реагиране при бедствия и аварии. Други 630 хиляди лева предстои да бъдат вложени в реконструкции и поддръжка на електроразпределителната мрежа в областта.

Снимка: Енерго Про

shumenotblizo.com