Мерки срещу пожарите

Мерки срещу пожарите

Кметът Любомир Христов разпореди мерки срещу пожарите: Забранява се изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци, паленето на открит огън в площите с посеви и в непосредствена близост до тях.

В заповедтта на кмета се припомня още, че не се позволява използването на сигнални ракети в районите на житните масиви и фуражните площадки. Собствениците и ползвателите на земеделски земи трябва да осигурят денонощно наблюдение на земеделските посеви.

Задължение на кметовете и кметските наместници е да организират денонощно дежурство на телефонен пост в кметствата. Изисква се да се създаде организация за своевременно разораване на минерализовани ивици край пътищата и на местата, където земеделската земя граничи с горския фонд, да се осигурят средства за провеждане на ефективни гасителни действия.

Паленето на огън в горите и земите от горския фонд трябва да става само на определените за това места в природните паркове. Специално внимание се обръща на туристите, които често посещават Шуменското плато.

От общината напомнят на институциите, които поддържат пътната и железопътната мрежа в близост до житни масиви, че трябва да почистват терените от сухи треви и горими отпадъци. Не се разрешава паркирането на автомобили и струпването на материали на по-малко от пет метра от пожарните хидранти.

От общинската администрация призовават гражданите да сигнализират своевременно при наличието на пожар в стърнищата на тел. 112 или в най-близкото кметство (лесничейство).

shumenotblizo.com