Мобилни полицейски екипи се грижат за безопасността в малките населени места

Мобилни полицейски екипи се грижат за безопасността в малките населени места

Сподели с приятели!
  • 115
    Shares

На територията на област Шумен има 151 населени места – 8 града и 143 села.

През периода октомври 2018 – декември 2018 мобилните екипи са посетили 66 населени места в областта, на територията, обслужвана от четирите РУ в ОДМВР Шумен. Посещенията са планирани предимно в села с по-висока криминална активност на населението и характерна престъпна дейност. Получени са 50 броя сигнали за престъпления и извършени нарушения. От тях 6  броя за незаконна сеч от горския фонд в землищата на селата  – Могила, Църквица, Правенци, Преселка, Жилино и квартал Калугерица на град Каспичан.  15 броя са сигналите  за нарушения на ЗДП – в селата Крайгорци, Маломир, Нова Бяла река, Радко Димитриево, Новосел, Белокопитово, Долина, Лятно, Сини вир, Омарчево и Миланово. Получени са 21 броя сигнали от компетентността на общинските администрации и други институции – за безстопанствени кучета в селата и опасно рушащи се сгради на ж.п. спирка в село Желъд и старата сграда на читалището в село Ивански.

В малките на населени места от областта криминогенната обстановка е относително спокойна в тях са регистрирани 25 % от деянията, свързани с конвенционалната престъпност. Наблюдава се общо намаление на регистрираната престъпност с 17,91 %, като най-значимо е при престъпленията против собствеността с 15,22 %. При престъпленията против личността има увеличение с 2 броя. При палежите се забелязва увеличение с 1 брой / престъпления по чл .330-чл. 333 от НК/, но това са предимно заведени досъдебни производства за пожари с неустановени причини, а не за умишлени палежи. При престъпленията, свързани с наркотични вещества се наблюдава намаление с 1 брой, при ПЗО на МПС се наблюдава намаление с 1 брой, като за периода в селата не са регистрирани ПЗО на МПС . За периода в селата няма регистрирани грабежи.

През тримесечието в селата от областта са разкрити 61 престъпления, спрямо 53 за четвъртото тримесечие на 2017 година. Постигнат е процент на разкриваемост от 55,45%, спрямо 39,55% за миналогодишния период. Процентът на разкриваемост в селата е по-висок от този за цялата област.

За обезпечаване на сигурността на гражданите и противодействие на конвенционалната престъпност в малките населени места от областта през четвъртото тримесечие на 2018 година със сили и средства на РУ са сформирани мобилни екипи. В екипите са били  служители на криминална  и охранителна полиция за работа в малките населени места.

През тримесечието са придадени сили и средства от ЗЖУ – Варна при Дирекция „Жандармерия“. Проведени са съвместни дейности в малките и отдалечени населени места. В зависимост от оперативната обстановка са проведени полицейски операции на територията на няколко  населени места

От направения анализ на статистическите данни за регистрираната престъпност е видно, че за четвъртото тримесечие на 2018 година, съпоставено с четвъртото тримесечие на 2017 намаляват престъпленията в селата, а относителният им дял е 25 % от престъпленията в областта. Постигнат е нужният ефект от дейността на мобилните екипи с оптимален разход на сили и средства.

През последното тримесечие от мобилните екипи са посетени 66 населени места.

В периода са регистрирани 110 престъпления, като от тях разкрити са 61.

Днес контролните мобилни екипи са на посещения в селата Тервел, Звегор, Развигорово, Струйно и Длъжко.