Набират още преброители и контрольори за Преброяване 2021

Сподели с приятели!

Набират се допълнително преброители и контрольори във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. В периода до 10 юни 2021 г. кандидатите могат да подават необходимите документи в Центъра за информация и услуги в сградата на общинската администрация на бул. „Славянски“ №17, ет.1, гише Деловодство – всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа.

Кандидатите за преброители и контрольори попълват заявление и автобиография по образец, както и съгласие за обработка на личните им данни. Те трябва да са пълнолетни лица, да имат средно образование, технически познания и умения за комуникация. В кампанията могат да се включат и студенти.

Преброителите ще работят от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.
Документите за кандидатстване могат да се изтеглят от сайта на Преброяване 2021 и интернет страницата на Община Шумен.

shumenotblizo.com

 

Може да харесате още...

Education Template