Населени места без ток

Населени места без ток

В периода 22.07.2019 – 23.07.2019 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Живково – ТП Чешма.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Дежурно напрежение на Индустриален Парк-Шумен, работилница на “Булгаз”, фирма “ТЕРА”, пс “Биволовъден”, пс “Депо” (Конъовец), пс В и К “Свинеугояване”, МТП Фазанария, ДЗС Депо, с. Конъовец, западната част на с. Царев брод (ТП Сушилни, ТП Детелина, ТП Пестицид, ТП Свинеугояване, ТП Винарски двор, с. Живково, с. Калино, с. Иглика, с. Габрица, с. Дренци част от с. Черноглавци (ТП Фурна, ТП Вик, ТП Маш. стан), помпени с танции на В и К и базови станции на Мобилни оператори в тези райони.