Находчиво! Иновативен портал скъсява дистанцията между местната власт и гражданите в Смядово

Сподели с приятели!

Местна инициативна група Дългопол-Смядово разработи иновативна платформа, която започна да набира популярност броени дни след старта си.

Задачата на портала е да скъси дистанцията между администрацията и гражданите. За тази цел на гражданите е дадена възможност за активно предлагане на идеи или посочване на проблеми. Това става чрез Портала за неспешни сигнали, чрез който може да се опише проблема, да се покаже снимков материал и всички тези данни да се гео реферират чрез привързването им към определено местоположение, посочват създателите на иновативния портал.

Гражданите имат възможност активно да посочват проблеми или да предлагат идеи в произволно избрана от тях тематика чрез функциите, които портала предлага

Гражданите могат да използват функцията Имам идея чрез която представят пред Ръководството на общинната своите идеи, без да му се налага каквото и да е ограничение.

С цел да се запази добрия тон и да се елиминират провокативни текстове или текстове, свързани с езика на омразата Модератор ще има право да редактира или отстранява неподходящи за аудиторията текстове.

Възможностите на системата включва управлението на следните етапи:

  • Събиране на предложенията – етапът се състои във въвеждане на идеи от потребителите на системата, които са видими само за тях и за модераторите на системата.
  • Обществено обсъждане на селектирани предложения – след като дадено предложение е одобрено за обсъждане от модераторите, то автоматично бива предложено за публично обсъждане от гражданите. По време на изпълнението на този етап всички потребители на системата имат възможност да изразяват своето мнение по определените въпроси.
  • Функцията обществено допитване дава възможност за гласуване на обсъжданите вече предложенията. С резултатите от гласуването тези предложения се предлагат за вземане на решениа от общинските съвети

Системата предоставя възможност за създаване на анкети, в които може да се извърши гласуване на дадено предложение. Анкетите са подходящ инструмент за добиване на допълнителна информация, свързана с нагласата на потребителите към дадена идея.

  • Реализиране на предложенията от местната власт – След като дадена идея е преминала през всички етапи описани по – горе, ако тя е одобрена, започва етапът на нейната реализация. По време на реализацията е възможно да бъде публикувана информация за конкретното напредъка и изпълнението на идеята.
  • Публикуване на резултати – След етапа на реализация, платформата предоставя възможност за описание на резултатите, от реализацията на конкретните идеи. Публикуването на резултатите се осъществява чрез функцията „Успешни проекти“.

Идеята е в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”.

shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template