Немски магистрат е на обмен в Шумен

Немски магистрат е на обмен в Шумен

Административен съд Шумен за втора поредна година е домакин по Програмата за обмен на магистрати между държавите членки на ЕС. Съдът беше одобрен от Националния институт на правосъдието град София, като посещението на магистрите по тази програма е осъществено съвместно и с Европейската съдебна мрежа по програмата за международен обмен на магистрати.

В тази връзка на едноседмичен специализиран стаж, в периода 30.09.-05.10.2019 г., в Административен съд град Шумен е съдия Карола Класен, която е административен съдия в Административен съд град Дрезден, Република Германия. Основната цел на програмата и стажът е подобряване на практическите познания по отношение на други съдебни системи, вкл. правото на ЕС и законодателството в областта на човешките права, чрез преки контакти, обмен на мнения и опит между съдии и прокурори от различни държави – членки на ЕС.

Програма на съдия Карола Класен включва, освен запознаване с правораздавателната дейност, осъществявана от административните съдилища в Република България и в частност Административен съд Шумен, така и посещение районните и окръжните съдилища на територията на Област Шумен. Доколкото съдията е с насоченост медиация, е включено и среща с медиатори в Окръжен съд град Шумен.

По време на работната визита ще бъде отделено и място за обсъждане на възможностите, с които съдии от различни страни в ЕС да си сътрудничат, да споделят идеи, да развиват своите правни системи и юридически познания.