Нова помощ за деца без право на наследствена пенсия

Нова помощ за деца без право на наследствена пенсия

Сподели с приятели!

От 1 януари 2019 година се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия, която ще се отпуска без доходен критерий. Тя ще може да се получава с останалите видове помощи, предвидени в Закона за семейни помощи за деца, но няма да може да се получава с персонална пенсия, отпусната за дете.
Поради това от 1 януари 2019 година отпускането на персонални пенсии на деца се прекратява. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.
Отпуснатите до 31 декември 2018 година персонални пенсии на деца ще продължат да се изплащат в размерите, определени към тази дата по досегашния ред. Персоналната пенсия на дете, за което е отпусната новата месечна помощ, ще се прекратява поради отпаднало основание за получаването й.
Чрез промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца правителството уреди и редът за предоставяне на новата месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Регламентира се служебен обмен на информация между ангажираните институции – Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт. Новата помощ ще се предоставя от 2019 година, като ще се отпуска без доходен тест. Очаква се около 8 000 деца да бъдат подкрепени.
С промените се улесняват семействата и при отпускането на семейните помощи, като се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Дирекции „Социално подпомагане“ ще извършват проверка на декларираните данни по служебен път.
shumenotblizo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *