Нови паралелки в шуменски школа

Сподели с приятели!

Предложения за държавен план-прием на територията на област Шумен са депозирани от 34 училища (15 средни училища, 2 профилирани гимназии, 9 професионални гимназии и 8 обединени училища).

За първи път за учебната 2019/2020 година е направено предложение за обучение по специалности от професии от директорите на:

  1. ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Шумен по професия „Модист“, специалност „Бутикови облекла“;
  2. СУ „Трайко Симеонов“ – гр. Шумен по професия „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“, специалност „Спортно-туристическа дейност“;
  3. СУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен по професия „Графичен дизайнер“, специалност „Графичен дизайн“;
  4. СУ „Д-р Петър Берон“ – с. Хитрино по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“;
  5. ОбУ „Христо Ботев“ – с. Иван ски по професия „Работник в растениевъдството“, специалност „Зеленчукопроизводство“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация;
  6. ОбУ „Христо Ботев“ – с. Друмево по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация.

По заявки на работодатели е направено предложение за обучение по специалности от професии с дуална система в 3 професионални гимназии – Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия , Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“ – гр. Велики Преслав и в Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Нови пазар.

Снимка: Фейсбук – ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“

shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template