Нови промени в Устройствения правилник за хората с увреждания

Нови промени в Устройствения правилник за хората с увреждания

Сподели с приятели!
  • 18
    Shares

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Чрез измененията функционалната отговорност на административните звена на агенцията се привеждат в съответствие със Закона за хората с увреждания, който влезе в сила от 1 януари 2019 г.

Разпоредбите на закона регламентират нови функции и дейности на АХУ. Те са свързани с участието на агенцията в механизма по координация в областта на политиката за правата на хората с увреждания, както и с разработването на програми и финансиране на мерки за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания и осъществяване на контролна дейност.

Сред новите функции на АХУ е и изготвянето на 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на политиката за правата на хората с увреждания, както и финансирането на създаването центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания на проектен принцип.

Новите законови разпоредби предполагат надграждане на поддържаната информационна система за хората с увреждания с данни за тяхното здравословно състояние, квалификация, образователна степен, лични възможности за социално приобщаване, професионална реализация, социално-икономически статус.

Разширяването на функциите и дейностите на АХУ обосновава необходимостта от укрепване на административния капацитет на агенцията.

Съгласно промените в Устройствения й правилник, щатната численост на АХУ се увеличава с две щатни бройки чрез компенсирана промяна между второстепенни разпоредители с бюджет в системата на Министерството на труда и социалната политика, като се намалява общата численост на Агенцията по заетостта с две щатни бройки.

Shumenotblizo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *