Обсъждат възможността за газифициране в Каспичан

Обсъждат възможността за газифициране в Каспичан

Министерството на енергетиката в България в рамките на Националната програма за ускорено газифициране ще получи подкрепата Международен фонд „Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

Тази помощ за жилищния сектор ще бъде предоставена чрез изпълнението на газовия проект Desiree, който има за главна цел да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства, спазвайки изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС, съгласно които страните-членки трябва да разработят механизъм за финансиране на енергийната ефективност.

За ползите, начините и условията за възползване от проекта предстои да бъдат запознати жителите на Каспичан на 22 февруари от 17.30 часа в 105 на НЧ”Пробуда-1928″

Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на енергетиката осигуряват безвъзмездно финансиране за газификация на дома в размер на 20% от стойността на газовите уреди и инсталации, като то може да достигне до 1,000 евро за инсталации с котли с висок КПД и до 1,200 евро за инсталации, използващи кондензни котли.

Всяко физическо лице, което желае да замени използването на електричество, въглища, дърва или нафта за отопление и топла вода в своя дом с природен газ.

За да се възползваш от безвъзмездното финансиране, е необходимо до жилището ти да има изградена газоразпределителна мрежа.

Целта на програма DESIREE Gas е да насърчи подмяната на нискоефективните енергоизточници, използвани в българските домове, като електроенергията, дървата и въглищата, с по-ефективната и екологично чиста енергия от природен газ.

Снимка: pixabay

shumenotlizo.com