Община Никола Козлево търси здравен медиатор

Община Никола Козлево търси здравен медиатор

Община Никола Козлево обаяви конкурс за здравен медиатор. Това съобщиха от общинската администрация. Необходимите документи за кандидатите са:
– Автобиография
– Мотивационно писмо
– Копие от диплома за завършено средно образование
– Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Никола Козлево. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.nikolakozlevo.bg
Изисквания към кандидатите:
– Завършено средно образование
– Принадлежност към местна уязвима етническа общност
– Познаване на здравните и социални проблеми на общността
– Владеене на езика на общността
– Комуникативни умения
-Компютърна грамотност (MS Word, Internet)
Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
Краен срок за подаване на документи: до 16:30 часа на 05.03.2021 год.
Документите се подават в деловодството на Община Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, стая № 1

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
– Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
– Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване;
– Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
– Подпомагане при попълване на различни документи;
-Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

shumenotblizo.com