Община Смядово взе участие в обучението „Съвременно местно самоуправление в България”

Сподели с приятели!

Кметът на Смядово Иванка Петрова взе участие в обучението „Съвременно местно самоуправление в България”. Една от основните теми е била новите отговорности в социалната сфера възлагани на общините със влизането на Закона за социалните услуги.

Прехвърлянето на задължения без съответното финансово обезпечаване остава един от най-важните проблеми пред значителна част от българските общини, а за редица средни и малки общини – трудно преодолимо препятствие. Това сподели кметът Иванка Петрова, по време на обучението „Съвременно местно самоуправление в България”. В него участие взеха кметове, председатели на общински съвети и съветници от общините в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Иванка Петрова сподели, че в малките населени места се усеща най-сериозно обезлюдяването и проблема с полагането на адекватни грижи на самотноживеещи възрастни хора стои с особена острота.

Община Смядово е намерила свое решение: създаден е мобилен екип, който включва компетентно медицинско лице и социален работник, който по предварителна заявка транспортира нуждаещите се до областния град и до Варна, където се намират различни специализирани университетски болници. При липсата на проектно финансиране общината за своя сметка осигурява работата на екипа, защото необходимостта от услугата е значителна, а лишаването на хората от базов достъп до услуги и здравеопазване е недопустимо. В малките населени места се усеща и недостигът на общопрактикуващи лекари. Само един обслужва всички села на територията на община Смядово, каза още Иванка Петрова.

Създаден е график за посещение на населените места и общината съдейства активно, за да обезпечи здравните услуги на своите жители. Множеството разнородни по своя характер задължения, вменени на кметовете на общини са предпоставка за нереалистични очаквания по отношение на прилагане на действащото законодателство. Освен основните правомощия, различни нормативни актове възлагат на кмета прилагането на повече от 800 конкретни правни разпоредби, припомни кметът на Смядово.

Общината няма обжалвани решения на ОС и заповеди на кмета, което е един от „индикаторите” за качество на управлението, но най-важният му измерител остава удовлетвореността на жителите и готовността на кмета да обсъжда с тях важните решения. Съвременните възможности на социалните мрежи са сред комуникационните канали, които община Смядово използва като активно средство за публичност и информиране на населението. Местната администрация има своя добра практика и в сферата на подкрепата за полезни начинания на своите жители. Общински фонд подкрепя граждански инициативи, които общината финансира на конкурсен принцип. Подходът стимулира жителите да бъдат по-активни, да участват както в управлението на общината, така и в опазването на собствеността.

„Независимо от факта, че са управлявали в друго време и при друга динамика на процесите, никога не съм преставала да търся съветите на своите предшественици – бившите кметове” – сподели Иванка Петрова, която вече трети мандат управлява община Смядово.

Може да харесате още...

Education Template