Освободиха председателя на общински съвет в Никола Козлево заради неизпълнение на задълженията

Освободиха председателя на общински съвет в Никола Козлево заради неизпълнение на задълженията

С 7 гласа “За” бе освободен от длъжност председателя на общинския съвет в Никола Козлево – Фераим Сали. Причината за свалянето му от пост бе неизпълнение на задълженията за заеманата длъжност.

Постът бе отсъден за временно изпълнение на бившия председател Стефан Стефанов. На 15 август ще бъде свикано извънредно заседание, чиято единствена точка ще бъде избор на нов председател.

Решението бе прието на заседание на общински съвет Никола Козлево с Протокол № 11, т.1 от дневния ред, и е подпечатано с печат на общинския съвет.

shumenotblizo.com


Така на 15 август от 10 ч. ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет в Никола Козлево, а единствената точка в дневния ред ще бъде изборът на председател.