Вила „Пазачница”- под наем за минимум 1 000 на месец

Вила „Пазачница”- под наем за минимум 1 000 на месец

В Община Шумен е депозирана докладна записка от директора на предприятието„Общински жилища и имоти“, съгласно която поради ограничения финансов ресурс за поддържане и ремонт на вилата няма възможност да се инвестират необходимите средства и състоянието й се влошава, а експлоатацията на имота е свързана с текущи разходи за работни заплати и консумативи. Обектът генерира сравнително малко приходи и като цяло финансовият резултат е отрицателен. В тази връзка, на предстоящата сесия на общински съвет ще бъде разгледана докладна, която предлага отдаването под наем на „Вила Пазачница”.

Условията, предложени в докладната гласят:

Вилата да се предостави под наем за срок от десет години чрез публично оповестен конкурс, като се заплаща наем в размер на не по-малко от 1000 лв. месечно без ДДС, а вместо останалата част от наема наемателят се задължава да извърши инвестиции в обекта в размер на не по-малко от 100 000 лв. без ДДС.

Максималният срок за извършване на инвестициите и строително – монтажните работи по обекта – 24 /двадесет и четири/ месеца от сключване на договора.

Предложението ще бъде разгледано от общинския съвет в края на месеца.

Снимка: Google maps

Shumenotblizo.com