Петима безработни се борят за едно работно място в Шуменско

Петима безработни се борят за едно работно място в Шуменско

През първите шест месеца на 2019 г. на работа в област Шумен са постъпили 3597 безработни лица. Само през месец юни 2019 г. в трудова заетост са устроени 631 безработни лица. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар – близо 75% от общия брой започнали работа лица. През месеца в трудова заетост са устроени 159 младежи на възраст до 29 години, както и 93 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През юни 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 471 работни места.

От началото на годината броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни е намалял с 2976 лица и в края на първото полугодие на 2019 г. те са 6398. Равнището на безработица в Шуменска област през юни 2019 г. е 8,4%[1], с 0,4 процентни пункта по-ниско спрямо предходния месец. В сравнение с юни 2018 г. безработните са с 1092 по-малко, а равнището на безработицата спада с 1,4 процентни пункта. През юни 2019 г. за едно свободно работно място, обявено на територията област Шумен са се конкурирали средно по 5 безработни лица. 

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1273, с 88 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града през юни 2019 г. е 2,8%. При сравнение със същия месец предходната година се отчита спад с 0,1 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 44 лица на регистрираните безработни.