Какво показа седмичният мониторинг на водата в Шумен?

Какво показа седмичният мониторинг на водата в Шумен?

Водата в област Шумен отговаря  на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Това става ясно от регулярното пробонабиране и отчета за качеството на водата на Регионалната здравна инспекция в Шумен.

По данни на РЗИ, за периода от 31 декември до 6 януари , броят изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А съгласно Приложение №2 от Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм. и доп.)  са  3 броя. От тях няма такива, които да не отговарят на Наредбата.

Според пробите цветът, мирисът, вкусът и мътността са приемливи и без значими колебания.

РЗИ – Шумен извършва пробонабиране и анализ на питейната вода, подавана за водоснабдяване на населението на област Шумен от пунктове и с честота, съгласно мониторинговата програма, разработвана ежегодно съвместно с „В и К – Шумен” ООД.

shumenotblizo.com