Похвално! Поставят контейнери за ненужни дрехи и обувки

Похвално! Поставят контейнери за ненужни дрехи и обувки

Специални контейнери за събиране на ненужни дрехи и обувки ще бъдат поставени в Шумен на различни места в града. Общината вече има подписан договор с фирма Евротекс ЕООД за изграждане на система за разделно събиране на ненужни дрехи, обувки и текстилни материали.

Проектът „TexCycle”, който ще се реализира на територията на града, е за събиране и оползотворяване на употребявани дрехи и текстилни материали. Целта е да се осигури лесен начин за разчистване на ненужните дрехи и обувки и така да се предотврати разпиляването им до контейнерите за смесени отпадъци. Събирането, транспортирането и последващото оползотворяване се извършва за сметка на компанията, без да се заплаща нищо от общината и данъкоплатците.

В първия етап на проекта ще бъдат поставени пет контейнера „TexCycle“ в централната градска част и в кварталите „Тракия“, „Добруджа“ и „Боян Българанов“. Съдовете ще бъдат ясно обозначени с надпис „Дрехи и обувки“ и в тях ще могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Ще бъдат изписани и инструкции за използването им, както и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Очаква се до дни да започне и самото поставяне на контейнерите, а при проявен интерес от гражданите,
се предвижда броят им да бъде увеличен.

Община Шумен изгражда системата за разделно събиране на употребявани дрехи и обувки, за да осигури на жителите възможност да покажат своята екологична отговорност в синхрон с добрите европейски практики.

Снимка: Официален сайт на Община Шумен

shumenotblizo.com