Представителят на държавата гласува против дневния ред за по-ниската цена на водата

Представителят на държавата гласува против дневния ред за по-ниската цена на водата

На проведеното днес общо събрание на „Водоснабдяване и канализация Шумен” ЕООД, представителят на държавата – контрольор Иван Крачунов гласува против предложения дневен ред, съобщиха от ВиК дружеството. Според мотивите за вота на Крачунов е заповед на министъра на ММРБ Петя Аврамова, която касае вземане на решение по въпрос, който е извън определените в търговския закон компетенции на общото събрание на съдружниците на дружеството. Той предложи, да се гласува за вземане на следното решение  по точката от дневния ред:

„Възлага на управителя на Вик Шумен в съответствие с предоставената му управленска самостоятелност, съгласно дружествения договор и договора за възлагане на управлението на търговското дружество, да извърши обстоен анализ на действащата цена на ВиК услугата „доставяне на вода на потребителите” на обособената територия, обслужвана от ВиК Шумен, с цел преценка на необходимостта за нейното намаляване със заповед на управителя, в случай, че бъде установено несъответствие между утвърдената за 2019 година цена на услугата и нейното качество.”

Съдружниците възразиха с оглед на това, че те нямат мандат от своите общински съветници да гласуват по така направеното предложение и настояха общото събрание да протече по предварително обявения дневен ред, на което представителят на регионалното министерство гласува „против”, според горе изложените мотиви.

Shumenotblizo.com