Преслав спечели проект от „Чиста околна среда – 2019 г.“

Сподели с приятели!

Община Велики Преслав ще получи финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализиране на проект в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2019 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Сред постъпилите 805 заявления на общини и кметства одобрени за финансиране са 234, сред които и проектът на Община Велики Преслав: „Благоустрояване на спортна площадка на ул. „Захари Стоянов“ № 2 в двора на закритото ОУ в с. Троица“, с бюджет от 9 961 лв. Проектът предвижда почистване на терена, монтиране на фитнес уреди и съоръжения за игра на открито, поставяне на пейки и кошчета за отпадъци, както и озеленяване с нови видове дървесна и храстовидна растителност.

Ежегодната инициатива на Министерството на околната среда и водите и ПУДООС е насочена към общини, кметства, училища и детски градини от цялата страна. Целта на дейностите е затвърждаване на умения и желание за опазването на околната среда, повишаване на екологичната култура и самосъзнание, загриженост към мястото, в което живеем.

Община Велики Преслав кандидатства със 7 проектни предложения, разработени от общинската администрация, кметствата и Професионалната техническа гимназия „Симеон Велики“.

shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template