Признаха за невинен служител на МВР, обвинен в разгласяване на държавна тайна

Признаха за невинен служител на МВР, обвинен в разгласяване на държавна тайна

Приключи наказателното производство на Окръжен съд – Шумен.

С решение от 19.03.2019г. състав на Върховния касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, остави в сила решение на Апелативен съд – Варна, с което се потвърждава постановената  по делото оправдателна присъда на ШОС.

С присъдата си от 29.03.2018г. тричленен състав на Окръжен съд – Шумен, председателстван от съдия Светлин Стефанов  оправда бившия служител на МВР – сектор „БОП“ – Шумен С.П.Н. и го призна за невинен.

Делото бе образувано в ШОС в края на 2016г. по внесен обвинителен акт, според който С.П.Н., в качеството си на служител на МВР, в сектор „БОП“ гр.Шумен, през декември 2010г. – март 2011г., при условията на продължавано престъпление разгласил информация, представляваща държавна тайна.

Делото се гледаше при закрити врати, заради грифа за секретност и продължи на първа инстанция една година и три месеца, в което време бяха проведени дванадесет съдебни заседания.

Присъдата  бе протестирана от прокуратурата пред Апелативен съд – Варна, който с решение от месец август 2018г. потвърди, като правилен и законосъобразен съдебният акт на Шуменския окръжен съд.

Така делото стигна и до магистратите от Върховния касационен съд, които в рамките на касационната проверка не намериха нарушения на процесуалните правила при разглеждането на делото, при анализа на доказателствата и направените от предходните инстанции правни изводи.

Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Акта на върховните съдии е един своеобразен атестат за качеството и стабилитета на съдебните актове, постановявани от шуменските магистрати, оценка, която получиха и от Председателя на Апелативен съд – Варна, във вчерашното годишно отчетно събрание за дейността на Окръжен съд – Шумен за 2018г.

shumenotblizo.com