Проверки заради високите сметки за ток

Проверки заради високите сметки за ток

Потреблението на клиентите на Електроразпределение Север, част от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, е отчетено коректно. Това констатираха проверяващите експерти на Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерство на енергетиката по време на проверка през изминалата седмица.

При посещението на 263 избрани на случаен принцип обекта на битови и стопански клиенти в няколко квартала на Варна, вилни зони и село Кичево, беше установено, че електромерите са отчетени в регламентирания срок и отразяват реалната консумация на клиентите. Представителите на двете институции имаха възможност да анализират потреблението на тези обекти за минали периоди, регистрирано в базата данни на дружеството.

Експертните екипи провериха и техническото състояние на трафопостове с голям брой присъединени клиенти в централни райони на Варна и в квартал Владиславово. Освен стандартното оборудване, в тези съоръжения е изградено балансово мерене на електроенергията, което дава възможност за мониторинг и последващ контрол на техническите и търговските загуби в района, който електрозахранват.

Специалистите на Електроразпределение Север оказаха пълно съдействие на екипите на КЕВР и МЕ, като предоставиха необходимата информация и логистична подкрепа за ефективно провеждане на всички дейности по време на проверката. Компанията има готовност да предостави на проверяващите експерти всяка допълнителна информация, свързана с изпълнението на лицензионните задължения на дружеството.

Снимка и текст: Електроразпределение Север

shumenotblizo.com