Продължава борбата срещу бракониерите

Продължава борбата срещу бракониерите

455 проверки само за седмица са извършили служителите на горските стопанствата в системата на Североизточното държавно предприятие.

В Държавно лесничейско стопанство –Паламара са проверени 55 лица,  почти толкова и в горско стопанство –Шумен.

В горите край Смядово проверките са 34. Край Велики Преслав са 4, но има и конфискувана близо кубик дървесина за огрев, която нямала марка, че  подлежи на сеч.  

Съставени са общо 16 констативни протокола и 2 акта за административно нарушение. Други нарушения не са открити.

shumenotblizo.com