Раздават безплатни купони за хляб в Никола Козлево

Раздават безплатни купони за хляб в Никола Козлево

1315 социално слаби жители на община Никола Козлево ще получат безплатни купони за хляб. Сумата от близо 65 800 лева е заделена от общински бюджет на общината.

Трайно безработни, пенсионери и самотно живеещи възрастни хора, ще получат по 100 безплатни купона за хляб. Критериите са определени от общинския съвет в специална наредба.

Едно от изискванията е семейството да не притежава повече от 10 декара земеделска земя, както и да бъдат платени задълженията към местната хазна. Раздаването на безплатните купони за хляб ще започне през следващия месец.

shumenotblizo.com