Разнасят храна с нов автомобил в Никола Козлево

Разнасят храна с нов автомобил в Никола Козлево

Община Никола Козлево закупи нов автомобил, който ще бъде използван за разнос на храна. По проекта предстои разкриването на Обществена трапезария, от услугите на която ще могат да се възползват всички жители от единадесетте населени места от общината. Средства са по проект за „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на Община Никола Козлево“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Снимка и текст: Община Никола Козлево