Районният съд в Преслав има нов председател

Сподели с приятели!

На тържествена церемония пред Общото събрание и в присъствието на Председателя на Окръжен съд – Шумен съдия София Радославова, днес официално в длъжност административен ръководител встъпи новия Председател на Районен съд – Велики Преслав съдия Диана Петрова.

На заседание от 14.05.2019г. съдийската колегия на ВСС избра Петрова с 9 гласа.

Новият Председател има 19 години юридически стаж, 14 от които в съдебната система. От 11 години е съдия в РС-В.Преслав, а от края на 2017г. досега изпълняваше и функционалните задължения на административен ръководител.

Подобряване срочността на правораздавателната дейност и изграждане на публичния образ на Районен съд – Велики Преслав са само част от целите на съдия Петрова, заложени в Концепцията й за стратегическо управления на съда за следващите 5 години.

shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template