Ръст на нощувките в шуменски хотели

Ръст на нощувките в шуменски хотели

Сподели с приятели!

През февруари 2019 г. в област Шумен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 701, а на леглата – 1 416. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.8%, а броят на леглата с 2.7%.

През месец февруари 2019 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г. в област Шумен е 6 264, като от тях 5 074 са на български граждани, а 1 190 – на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки се увеличава с 24.3%. В хотелите са реализирани 77.4% от общия брой нощувки на българските граждани и 98.9% от общия брой нощувки на чуждите граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2019 г. в област Шумен са 3 251 души, като в сравнение с февруари 2018 г. се увеличават с 8.0%. Пренощувалите български граждани през месеца са 2 971, или 91.4% от всички пренощували лица, като по-голямата част от българите (84.6%) са нощували в хотелите, където са реализирали средно 1.6 броя нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 280, като 96.8% от тях са нощували в хотелите и са реализирали средно по 4.3 броя нощувки.

През месец февруари 2019 г. 45.7% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 47.9% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 41.4%. Следват Германия, Италия, Румъния и Украйна.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2019 г. в област Шумен е 15.8%, като в хотелите тя е 16.2%, а в другите места за настаняване – 14.4%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен се увеличава с 2.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през февруари 2019 г. в област Шумен достигат 226.7 хил. лв., които са с 16.1% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от нощувки от български граждани – с 16.0%, и приходите от чужденци – с 16.9%.

shumenotblizo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *