Само за малки математици!

Само за малки математици!

Сподели с приятели!

Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведена 18 май 2019 г. от 9.00 часа.

Организатор на състезанието е РУО – Шумен.

Домакин на състезанието е II Основно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Шумен.

В състезанието имат право да участват всички ученици от ІV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в комбинирана или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2018/2019 година.

Заявления за участие в състезанието се подават от 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г.  в училището домакин.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Учениците следва да заемат определените места в училището домакин до 08.45 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка/карта).

shumenotblizo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *