Сигналът: Мъртва риба край Ивански

Сподели с приятели!

Eксперти на РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към ИАОС провериха сигнал за наличие на мъртва риба в р. Камчия, подаден чрез тел. 112 от кмета на с. Ивански, общ. Шумен,който също присъства на проверката.

За анализ са взети две проби от водите на реката. Първата е от района на моста в ромската махала, където е мястото на подаване на сигнала, а втората е на около километър по посока срещу течението на реката – под мост, по който минава автомобилният път за град Шумен. При извършения оглед на мястото на втората проба са установени около 3-4 мъртви риби във водите на реката.

Констатирано е, че речните води са чисти, без специфичен цвят и мирис с глинесто-почвени замътвания на места, вероятно от поройния дъжд в района от предходната вечер. По време на проверката не са установени нерегламентирани зауствания на отпадъчни води.

Ще бъдат извършени лабораторни анализи по биогени (азот амониев, нитратен и нитритен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати като фосфор), неразтворени вещества, БПК 5 , ХПК и амоняк, във връзка с установяване на причината за измиране на рибата.

Резултатите от изследванията ще бъдат оповестени на страницата на РИОСВ-Шумен ина БДЧР.

shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template