След сигнал: РИОСВ провери язовир “Ялъдере”

След сигнал: РИОСВ провери язовир “Ялъдере”

Сподели с приятели!

След подаден сигнал от гражданин за замърсяване на микроязовир Ялъдере с фекалии експерти от РИОСВ – Шумен, БДДР – Плевен, ОДБХ – Търговище, Община  Омуртаг и Рeгионална лаборатория – Шумен към ИАОС извършиха съвместна проверка на язовир Омуртаг (Ялъдере) и на кравеферма –„Олимп 131“ на ЕТ „Исмет Шабанов“.

При проверката на язовира се установи, че цветът на водата е жълтозелен, но няма отлагания в зоната на контакт на водата и брега, както и мъртва риба. Взети са две проби от повърхностните води на язовира за установяване на качеството на водата.

Паралелно с огледа на язовира е извършена проверка на кравеферма „Олимп 131“ на ЕТ „Исмет Шабанов“, гр. Омуртаг, като възможен източник на замърсяването.

Експертите констатираха, че торовата течност от кравефермата се събира в бетонова яма в лошо техническо състояние, като се наблюдават течове. Оттичането на  битово-фекалните отпадъчни води е към дерето, вливащо се в язовира.

На брега е установено и депониране на торова маса върху земната повърхност, която при валежи също може да попадне в дерето, приток на язовир Омуртаг.

Съставен е констативен протокол от РИОСВ – Шумен и са издадени съответните предписания.

За установените нарушения предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Shumenotblizo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *