Смядово получи терени за изграждане на площадка за строителни отпадъци

Смядово получи терени за изграждане на площадка за строителни отпадъци

Правителството взе решение да прехвърли на община Смядово собствеността върху имоти – частна държавна собственост за изграждане на „временна площадка за строителни отпадъци“. Решението е взето днес, на заседанието на Министерския съвет.

Терените са с обща площ 2646 кв. м. и се намират в гр. Смядово. Имотите са подходящи за изграждането на площадката, тъй като са отдалечени от населеното място и имат трайна настилка с асфалтово покритие и транспортна осигуреност.

В тях няма да бъде извършвана мащабна дейност по трошене, мелене или фракциониране на отпадъци.

shumeotblizo.com