Спорен ли е казусът „Мътница и Макак”?

Спорен ли е казусът „Мътница и Макак”?

Забележка в решението за утвърждаване на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура, постави нов въпрос пред живущите на двата шуменски квартала – спорен ли е наистина казусът?

При обстойно разглеждане на РЕШЕНИЕ № 959 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 на МС, обнародвано в „Държавен вестник”, става ясно, че има приложена забележка, която би могла да „спаси” двата квартала. А именно – такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) не се заплаща за участъците от републиканските пътища, попадащи в границите на населените места, трайно обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища, попадащи в границите на населените места.

Това на практика означава, че при наличие на знаците, обозначаващи край и начало населено място, пътищата остават със статут на републикански, а не на общински. Те ще продължат да се поддържат от АПИ, но ще бъдат освободени от заплащане на винетна такса.

Мотивирани от горното, главните специалисти, отговарящи за двата квартала входираха спешно искане до Комисията по безопасност на движението при община Шумен, с което да бъдат поставени въпросните знаци.

Не е спорно, че в продължение на над 30 години населените места са със статут на квартали, а справка в единния класификатор на населените места, показва, че те са със един и същи номер – 83510 Шумен SHU. Следното автоматично показва, че пътните отсечки, отвеждащи до кварталите, са част от града и не би следвало да се третират като платени отсечки.

Тези, както и други аргументи ще бъдат поставени от жителите на двата квартала по време на редовната общинска сесия, която ще се проведе в края на месеца. Дотогава, на жителите на двата квартала им остава единствено да се молят , да не им се наложи да пътуват до училище, болница или …  за хляб, тъй като знаците за винетка вече са поставени, а с тях са в сила и глобите за липса на такава…

shumenotblizo.com