Средна работна заплата в Шумен – 923 лева?

Средна работна заплата в Шумен – 923 лева?

По предварителни данни на Статистическото бюро, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември  намаляват с 552, или с 1.2% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 44 052.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761.3 хил., а най-малък в област Видин – 15.8 хиляди.

Според експерти, в област Шумен средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. е 892 лв., за август – 882 лв., а за септември – 923 лева.

Средното възнаграждение в областта остава значително по-ниско от това за страната, което за месец септември 2018 г. е 1 135 лева.

По размер на средната работна заплата за месец септември област Шумен заема единадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 513 лв., а с най-ниско е област Благоевград – със 747 лева.

shumenotblizo.com