Стартира нов проект за възрастни и хора с увреждани

Стартира нов проект за възрастни и хора с увреждани

Сподели с приятели!

Община Шумен започна реализацията на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Подписаният с Министерството на труда и социалната политика договор в края на месец май е за предоставяне на 482 528 хил. лв. безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на проекта ще бъдат осигурени почасови мобилни здравни и социални услуги за 201 души – хора с увреждания, които са трудно подвижни, и възрастни със затруднения при самообслужването, излизането от дома и посещението при лекар. За целта ще бъдат назначени медицински сестри, рехабилитатор, психолог и домашни помощници. По проекта е предвидено да се закупят два автомобила, оборудване и обзавеждане на помещението, което ще се използва за предоставяне на услугата и за работа на екипа. През първите шест месеца предстои подготовка на дейностите и екипите, както и да се направи подбор на кандидатите, които ще се възползват от услугите по проекта.

Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца, като предоставянето на услугите ще започне в края на 2019 година.

Shumenotblizo.com