Старт на ремонтните дейности на общински път Никола Козлево – Ружица

Сподели с приятели!

Откриха строителната площадка на обект Общински път IV-20723 – с. Никола Козлево – с. Ружица.

Ремонтните дейности се извършват в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III – 701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Пътната отсечка е с дължина 5885 метра. Изпълнител на ремонтните дейности е дружеството „Автомагистрали Хемус“ АД. Сключеният договор за изпълнение на строително-ремонтните дейности е на стойност 1 888 990,66 лева без ДДС.

shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template