Статистиката: Средно по двама души в домакинство

Сподели с приятели!

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Шумен се състои от 53.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 18.4 хил. жилищни сгради, а в селата – 34.9 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.6% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават сградите с „Друга“ конструкция – 18.9 хил. или 35.5%, следвани от тухлените сгради с гредоред – 17.2 хил. или 32.2% от всички жилищни сгради и от тухлените сгради с бетонна плоча – 16.0 хил. или 30.0%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.4%, а панелните – 0.9%. В градовете 47.8% са тухлени сгради с бетонна плоча, а 28.8% са тухлени сгради с гредоред.
Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 25.2%, а най-нисък на тези, построени от началото на 2011 г. – 0.4%.

Към 31.12.2019 г. в област Шумен преобладават едноетажните жилищни сгради – 36.6 хил. или 68.6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 14.3 хил. (26.8%), а триетажните са 1.4 хил. (2.6%).
Към 31.12.2019 г. жилищата в област Шумен са 89.0 хил., със 75 жилища повече в сравнение с 2018 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 61.2% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 20.7%, на едностайните жилища – 8.9%, на петстайните – 5.4%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.8% от всички жилища в областта.

Населеността на жилищата се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище. За 2019 г. в едно жилище в област Шумен живеят средно 1.9 лица. В градовете живеят средно 2.0 лица в едно жилище, а в селата – 1.9 лица

Жилищата в градовете на област Шумен са 53.0 хил. (59.6%), а в селата – 36.0 хил. (40.4%).
По местоживеене (град-село) в големината на жилищата, изразена чрез броя на стаите, се наблюдават различия, които са най-значими по отношение на едностайните жилища. В градовете на областта техният относителен дял е 12.3%, а в селата – 3.8%. В селата относителният дял на многостайните жилища е по-голям: четиристайни – 23.0% (19.2% в градовете), петстайни – 8.7% (3.2% в градовете), с шест и повече стаи – 5.9% (2.4% в градовете).

shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template