Съдът отхвърли жалба на ВиК

Съдът отхвърли жалба на ВиК

Сподели с приятели!

С оспорения Акт за установяване на публично държавно вземане на Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – гр. Варна е приел, че „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ дължи сума в размер на 485 489.72 лева. Това е представляваща такса за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. за правото на водовземане от повърхностни води от язовир „Тича“.

С разрешенията на „ВиК“ е предоставено правото на водоползване за питейно-битово водоснабдяване на гр. Шумен, община Шумен, гр. Велики Преслав, с. Драгоево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Златар, с. Суха река, община Велики Преслав.

Съдът е възприел жалбата за неоснователна и недоказана, отхвърляйки твърденията на дружеството за допуснати нарушения на процедурата по издаване на акта и за неизправност на измервателните уреди.

Съдебният състав е посочил още, че представляващият дружеството лично е декларирал количествата с декларация от 26.01.2018г. и доклад от 14.03.2018г., в който освен отнети водни количества е посочена и дължимата сума в размер на 485 489.72 лв.

По тези съображения решаващият състав на Административен съд Шумен е приел атакувания административен акт за правилен и законосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок.

shumenotblizo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *