Търсят строителна фирма за общинския блок за социално слаби

Търсят строителна фирма за общинския блок за социално слаби

Сподели с приятели!

Община Шумен е обявила обществена поръчка, с която да бъде избран изпълнител – строител, за изграждането на Многофамилна жилищна сграда с 50 броя социални жилища и едно жилище за хора в неравностойно положение, става ясно от справка в Агенцията по обществените поръчки.

За строежа на новия блок е е предвиден открит паркинг за 40 автомобила. Източно от сградата е предвидено да се изгради детска площадка.

Средствата за изпълнение са в размер на 2 250 000 лева без ДДС. Те са отпуснати по проект„Изграждане на социални жилища в гр. Шумен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общинският блок ще бъде разположен в квартал „Тракия”.

Той трябва да бъде завършен до 2020 година.

За апартаменти ще могат да кандидатстват бездомни шуменци, многодетни семейства, семейства с деца с увреждания, хора, живеещи в крайно лоши условия, както и граждани в риск от бедност и социално изключване.

Срокът за обитаване на жилищата ще бъде 3 години.

Shumenotblizo.com