Удължават срока за избор на здравен медиатор в Никола Козлево

Удължават срока за избор на здравен медиатор в Никола Козлево

Сподели с приятели!

Удължава се срокът за подаване на документи за конкурс за избор на здравен медиатор Никола Козлево, съобщиха от общинската администрация.

Необходимите документи за кандидатите са:

–          Автобиография

–          Мотивационно писмо

–          Копие от диплома за завършено средно образование

–          Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Никола Козлево. Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.nikolakozlevo.bg

Изисквания към кандидатите:

–          Завършено средно образование

–          Принадлежност към местна уязвима етническа общност

–          Познаване на здравните и социални проблеми на общността

–          Владеене на езика на общността

–          Комуникативни умения

–          Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: до 16:30 часа на 15.03.2019 год.

Документите се подават в деловодството на Община Никола Козлево, пл. „23ти септември”                   № 5, стая № 1

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

–     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

–     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

–     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

–     Подпомагане при попълване на различни документи;

–     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

shumenotblizo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *