Улесняват регистрацията в бюрата по труда

cof
Сподели с приятели!

При регистрация в бюрата по труда безработните хора ще представят по-малко документи. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, съобщават от социалното министерство.

Ще отпадне изискването при регистрация търсещите работа да представят документи, удостоверяващи общ или служебен стаж, както и осигурителен стаж. При необходимост Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт.

Чрез промяната се определят и нормативни изисквания за разработването на проекти по програми за заетост и обучение от браншови организации, институции и организации. Дефинират се и критериите за оценка на тези програми от страна на комисиите за подбор и оценка, назначавани със заповед на министъра на труда и социалната политика. Въвеждат се и нормативни срокове за извършване на оценката на работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение.
Целта на промените е да се облекчи съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа хора, да се подобри качеството на програмите за заетост и обучение и да се оптимизира работа на комисиите за подбор и оценка на тези програми.

shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template