Шуменка осъди енергото заради изгорели от токов удар електроуреди

Сподели с приятели!

В края на месец април миналата година, в имота на жената имало внезапно прекъсване на ел.захранването и токов удар, след който тя установила, че почти всички електроуреди са повредени и не работят.

За причинените щети било уведомено незабавно дружеството – ответник. Жената заявила желание домът да бъде посетен от техни служители, за констатиране характера и размера на вредите, за да възстановят стойността на щетите. След проверка на служителите станало ясно, че са повредени  хладилник , пералня , 3 телевизора, UPS на отоплителна камина, готварска печка, пералня и тунер.

Наложил се спешен ремонт на хладилника, пералнята и един от телевизоите, тъй като за ремонт на останалите, жената нямала финансова възможност, доколкото средната цена била около 100 лева на уред за замяна /ремонт на повредените части.

След извършване на проверка на електроурдите станало ясно, че причината за повредата е токов удар.

Жената получила писмо с отговор от дружеството, с което ответникът я уведомил, че искането й за обезщетение е неоснователно, тъй като електроуредите изгорели вследствие на повреда в електрическата мрежа или съоръжения, което, съгл. чл.51, ал.(7) от ОУ на „Е. С.“ АД, било освобождаваща отговорността на ответника клауза и дружеството не носело отговорност и не дължало заплащане на причинените щети и повредата била по независещи от дружеството причини.

Пострадалата платила със свои средства сумата за ремонта – 430 лева.

С постановление на съда, дружеството се задължава да плати сума в размер на 430,00 лв. (четиристотин и тридесет) лева,представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от неизпълнение на договорно задължение по договор за доставка на ел. Енергия, както и разноските по делото.

Решението, на основание чл. 259, ал. 1 от ГПК, може да се обжалва с въззивна жалба, пред Окръжен съд гр. Шумен, в двуседмичен срок от връчването му на страните. 

Shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template