100 декара гора ще бъде залесена през 2020 година

100 декара гора ще бъде залесена през 2020 година

100 декара ще залесят през 2020 година служителите на ДЛС-Паламара, съобщи зам.-директорът на стопанството инж. Рина Димитрова.

Половината от площите ще бъдат с нови гори, а при останалите ще бъдат попълнени терени, при които залесяването е извършено в предходни години, но не е получено 100% прихващане на фиданките.

45 декара нова гора създадоха работещите в териториалното поделение тази пролет. Залесените фиданки са от вида цер, а младото насаждение се намира в землището на село Пет могили. Още 54 декара есенно залесяване направиха горските през изминалата седмица. Две нови тополови гори ще изникнат край селата Вълнари и Пет могили.

ДЛС-Паламара е на едно от челните места по залесяване в Североизтока и всяка година залагаме допълнителни декари, коментира инж. Рина Димитрова.

shumenotblizo.com