Нова възможност за желаещите да станат част от българската гвардия

Сподели с приятели!

И тази година Националната гвардейска част (НГЧ) обявява конкурс за попълване на вакантни войнишки длъжности за желаещите да станат част от формированието – символ на българската държавност. Със заповед на министъра на отбраната от 29 юни е обявен конкурс за вакантни войнишки длъжности в НГЧ в София. Обявени са общо 65 вакантни войнишки длъжности, от които 50 длъжности за „гвардеец“ и още 15 длъжности за „озвучител“, младши шофьор“ и др.

За първи път след промяната в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) от април тази година, желаещите за НГЧ могат да кандидатстват до 40 години (лицата, отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ трябва да не са по-възрастни от 44 години). Необходимото минимално завършено образование е средно. Кандидатите трябва също да са годни за военна служба и психически пригодни, да не са осъждани, да нямат друго гражданство.

Кандидатите за военна служба в НГЧ трябва да подадат заявление до нейния командир и необходимите документи до 8 септември 2020 г. чрез структурите на Централното военно окръжие по постоянния си адрес на местоживеене.

Конкурсът ще се проведе на 23 и 24 септември 2020 г. в НГЧ (в гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2). Той включва измерване на антропометричните данни на кандидатите за гвардейци (към които има допълнително изискване да са с ръст 175 см – 185 см), изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване.

Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.). Тестът за обща култура включва 100 въпроса.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и необходимите документи за кандидатстване, са посочени в обявата за конкурса, публикувана в интернет страницата на Министерството на отбраната.

shumeotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template